Stap voor stap

Stap 1 Telefonische kennismaking
Tijdens ons telefonisch contact vraag ik je kort te vertellen over je hulpvraag. Ik licht mijn werkwijze toe en samen kijken we of een coachingstraject kan helpen. Als dit de hulp is die je zoekt, plannen we een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Voorafgaand aan dit oriëntatiegesprek ontvang je van mij een vragenformulier. Als je dit formulier ten minste 2 dagen voor het oriëntatiegesprek ondertekend retour stuurt, hebben we een goede basis voor dit gesprek.


Stap 2 Oriëntatiegesprek
Tijdens het oriëntatiegesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar, (bij voorkeur) met beide ouders. We maken de hulpvraag helder en nemen het ingevulde vragenformulier door. Afhankelijk van de hulpvraag, jouw wens en de leeftijd van jouw kind, kunnen we vooraf afspreken of je kind wel of juist niet aanwezig is bij dit gesprek. Als je aan het einde van het oriëntatiegesprek een coachingstraject wilt starten, bespreken we hoe we verder gaan.
Het oriëntatiegesprek zal ongeveer 1 tot 1.5 uur duren.


Stap 3 Het coachingstraject
Bij aanvang van de eerste coachsessie bespreken we het plan van aanpak. Bij aanvang van iedere hierop volgende coachsessies bespreken we eerst hoe het is gegaan met je kind thuis en welke vooruitgang er is gemaakt. De coachsessies zijn merendeels één op één met jou als ouder, soms met meerdere gezinsleden. Aan het einde van elke sessie wordt er gekeken naar de vorderingen en wensen van iedereen. Vandaaruit worden er gezamenlijk nieuwe doelen voor de volgende sessie gemaakt. Meestal voel je zelf goed aan wanneer je zelfstandig goed verder kunt. De coaching wordt dan afgesloten.


Stap 4 Afronding en evaluatie
Wanneer het gewenste resultaat met je kind bereikt is, voeren we een afsluitend gesprek. Hierin kijken we terug naar de stappen die er zijn gemaakt om tot de verandering in het gedrag van je kind te komen en bespreken we hoe dit is gegaan. Wanneer er eventueel nog aandachtspunten voor je gezin blijven, dan bespreken we deze ook. Ook is er de mogelijkheid om na een periode een sessie in te plannen om te bespreken hoe het nu met jou en je gezin gaat en of er nog behoefte is aan verdere ondersteuning.