Wat is Rots en Water

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Ook is er een speciaal programma voor gezinnen.
Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens, meisjes en gezinnen.

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, mee-loopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Rots en Water voor gezinnen is speciaal bedoeld om het gezin als team te versterken.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jongvolwassene (4-18+) en, in het geval van gezinnen, ook van bijbehorende gezinsleden.

Actief bezig zijn

De training kenmerkt zich door doen, actief bezig zijn. Al spelenderwijs/doende en door fysieke oefening worden sociale-communicatievaardigheden aangeleerd waaronder zelfreflectie (inzicht in je eigen doen en laten), zelfbeheersing (niet impulsief handelen maar eerst denken voor je doet) en zelfvertrouwen (ken je eigen kwaliteiten en krachten). Deze drie zijn nauw met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Fysieke oefeningen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en soms aangevuld met praktische verwerkingsopdrachten van de aangeleerde vaardigheid.


Rots en water

Rots staat voor je krachtig voelen en opkomen voor jezelf. Water betekent soepel meebewegen in het contact met een ander en oog hebben voor elkaar. Iedereen heeft zowel Rots- als Waterkwaliteiten in zich. Door de Rots- en Watertraining leer je bewust te worden welke hiervan je al gebruikt en welke Rots- en Waterkwaliteiten je nog meer, beter of anders kunt inzetten bij bepaalde situaties.

      Rotskwaliteiten zijn:    Waterkwaliteiten zijn:
Meer vertrouwen krijgen in jezelf
Jezelf laten zien en horen
Voor jezelf opkomen
Grenzen aangeven
Staan voor je mening
Jezelf beheersen als het even tegen zit
Doelgericht zijn
Omgaan met pesten en groepsdruk
Aardig zijn en hulpvaardig
Grenzen accepteren
Denken aan een ander
Je kunnen inleven in een ander
Beter contact maken met kinderen
Compromissen kunnen sluiten
Samenwerken
Flexibel zijn

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat jij en je gezin in de training vaardigheden aanleren om ervoor te kunnen zorgen dat jullie je happy voelen.

Rots en Water-trainingen zijn ontwikkeld door het Rots en Water-instituut NL.