Coaching

Gezins- en Opvoedcoaching is een doelgerichte- en kortdurende ondersteuning voor het gezin met kinderen van 6 tot 13 jaar. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit vijf coachingsessies. Afhankelijk van de coachvraag zijn meer of minder gesprekken mogelijk. Iedere coachingsessie duurt circa één uur.

Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen, zoals gesprekken, spelvormen, oefeningen, et cetera. Ook gezinsobservaties zijn mogelijk.

Ik werk vanuit de oplossingsgerichte aanpak. Met deze aanpak:

  • Ontdek je hoe je beter naar elkaar kunt luisteren
  • Leer je krachtig en positief te communiceren
  • Krijg je inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende gezinsleden
  • Ga je beter om met conflictsituaties
  • Leert iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen
  • Herstel je de balans en is thuis weer een veilige plek

Methodieken

Ik werk met diverse methodieken en zet daarbij graag mijn ‘antropologische bril’ op, dat wil zeggen zo objectief mogelijk, zonder oordeel en met aandacht voor wat er ‘boven en onder water’ speelt.

Zoals een bevolkingsgroep en een bedrijf hun eigen cultuur kennen, vormt ook een gezin een eigen cultuur, met zijn eigen normen, waardes en gewoontes. Het gezin heeft deze cultuur gevormd en de cultuur heeft hen gevormd. Omdat gezinsleden en de wereld om ons heen veranderen, is daarmee cultuur ook continu aan verandering onderhevig. En daarop kun je heel goed, in grote en in kleine stappen, invloed uitoefenen. Ik kijk naar wat jij graag zou willen veranderen in en met je gezin, wat het beste bij jou past en waar jouw voorkeur naar uit gaat.

Mijn drive is om, met respect, humor en reflectie, mensen te stimuleren om ‘out of the box’ te denken en zich te focussen op ieders’ kwaliteiten en mogelijkheden.

Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen, zoals gesprekken, spelvormen, oefeningen, et cetera. Ook gezinsobservaties zijn mogelijk.

Plato: ‘Je leert iemand beter kennen door een uur spelen dan door een jaar praten.’

Locatie

De coaching vindt bij je thuis plaats. Voor jou is dit een vertrouwde omgeving. Wanneer je een andere locatie wenst dan is dat ook mogelijk! Zo kan er gebruik worden gemaakt van een gezellige ruimte in een mooie, rustige en bosrijke omgeving. Deze bevindt zich aan de rand van Lelystad, 7 km. vanaf het centrum van Lelystad.     

Stap voor stap

Stap 1 Telefonische kennismaking

Tijdens ons telefonisch contact vraag ik je kort te vertellen over je hulpvraag. Ik licht mijn werkwijze toe en samen kijken we of een coachingstraject kan helpen. Als dit de hulp is die je zoekt, plannen we een oriëntatiegesprek. Voorafgaand aan dit oriëntatiegesprek ontvang je van mij een vragenformulier. Als je dit formulier ten minste 2 dagen voor het oriëntatiegesprek ondertekend retour stuurt, hebben we een goede basis voor het oriëntatiegesprek.

Stap 2 Oriëntatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar, (bij voorkeur) met beide ouders. We maken de hulpvraag helder en nemen het ingevulde vragenformulier door tijdens dit gesprek. Afhankelijk van de hulpvraag, jouw wens en de leeftijd van jouw kind, kunnen we vooraf afspreken of je kind wel of juist niet aanwezig is bij dit gesprek. Als je aan het einde van het oriëntatiegesprek een coachingtraject wilt starten, zullen we bespreken hoe we verder gaan.

Het oriëntatiegesprek zal ongeveer 1 tot 1.5 uur duren.

Stap 3 Het coachingstraject

Bij aanvang van de eerste coachingsessie bespreken we het plan van aanpak. Bij aanvang van iedere hierop volgende coachingsessies bespreken we eerst hoe het is gegaan met je kind thuis en welke vooruitgang er is gemaakt. De coachingsessies zijn merendeels één op één met jou als ouder, soms met meerdere gezinsleden. Vervolgens werken we verder aan de doelen die er door het gezin zijn opgesteld. Aan het einde van elke sessie wordt er gekeken naar de vorderingen en wensen van iedereen. Vanuit daar worden er gezamenlijk nieuwe doelen voor de volgende sessie gemaakt. Meestal voel je zelf goed aan wanneer je zelfstandig goed verder kunt. De coaching wordt dan afgesloten.

Stap 4 Afronding en evaluatie

Wanneer het gewenste resultaat met je kind bereikt is, voeren we een afsluitend gesprek. Hierin kijken we terug naar de stappen die er zijn gemaakt om tot de verandering in het gedrag van je kind te komen en bespreken we hoe dit is gegaan. Wanneer er eventueel nog aandachtspunten voor het gezin blijven, dan bespreken we deze ook. Ook is er de mogelijkheid om na een periode een sessie in te plannen om te bespreken hoe het nu met jou en je gezin gaat en of er nog behoefte is aan verdere ondersteuning.